ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Evangeliegemeente Shekinah heeft een ANBI-status. Daarmee zijn we verplicht onderstaande gegevens te publiceren. Het voordeel voor u is dat door de ANBI-status u de giften aan Shekinah kunt aftrekken van de belasting. Vult u daarom bij de belastingaangifte in: Evangeliegemeente Shekinah.

Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op.

ANBI-gerelateerde informatie:

Statutaire naam: Evangeliegemeente Shekinah
Nummer KvK: 32159205
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 821289937
Post- en bezoekadres: De Roef 1, 8251 BJ Dronten
Telefoonnummer contactpersoon mw. Wilma Huisman: 0321-311245
E-mailadres: bestuur@shekinahdronten.nl
Doelstelling: zie pagina missie en visie en doel
Beleidsplan: zie document Beleidsplan

Functies bestuur: voorzitter, penningmeester, secretaris, bestuurslid.
Beloningsbeleid bestuurders: geen beloning.

Documenten

Evangeliegemeente Shekinah – Jaarverslag 2019

Evangeliegemeente Shekinah – Staat van baten en lasten 2019

Evangeliegemeente Shekinah – Staat van baten en lasten 2018

Evangeliegemeente Shekinah – Staat van baten en lasten 2017

Evangeliegemeente Shekinah – Staat van baten en lasten 2016

Evangeliegemeente Shekinah – Staat van baten en lasten 2015