Wat geloven wij

Grondslag

Wij belijden dat de Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde en als zodanig volkomen betrouwbare Woord van God is en aanvaarden de Bijbel derhalve als grondslag en norm voor het functioneren van de gemeente. Op basis hiervan wordt door leden van de gemeente geloofd en beleden dat:

  • God Eén is, de Drie-enige, de Eeuwige, de Almachtige, de Schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen in de hemel en op aarde;
  • God de Vader de Oorsprong van alle dingen is, om zijn wil is en werd alles geschapen;
  • God de Zoon het Woord is dat van de Vader uitgaat en doet waartoe Hij is uitgezonden, door wie en tot wie alle dingen zijn geschapen;
  • Hij is Jezus, de Mensenzoon, die door de maagd Maria is ontvangen van de Heilige Geest, de Christus die gekruisigd, gestorven en opgestaan is, de enige Weg naar de Vader, de Waarheid van de beloften van God en het Leven zoals de Schepper het schiep en bedoelt;
  • Hij is de Verlosser van de mensen; de Heiland van de wereld. Wie in Hem geloven hebben vergeving van zonden en eeuwig leven;
  • God de Geest de levendmakende kracht is die van de Vader en de Zoon uitgaat, de Belofte van de Vader, het Onderpand van onze erfenis; en de Trooster, Helper en Overtuiger van zonde, gerechtigheid en oordeel.