Geschiedenis van Shekinah

Historische feiten op ’n rijtje:

1968 Bijbelstudiekring Herman Goudswaard
Vanaf 1968 bij Herman Goudswaard (18/3/1930-22/5/2009) wekelijks aan huis

1978 Oprichting EGD Evangeliegemeente Dronten
Locatie: De Barak (adres: Het Kamp Dronten)

De evangeliegemeente in Dronten is opgericht in 1978. Eerst werden er één keer per maand samenkomsten gehouden, later wekelijks. Het is begonnen als bijbelkring bij Herman Goudswaard aan huis. Na de verhuizing van Herman Goudswaard werden Andries van Dijk en Frans Steenhuis als eerste oudsten van de gemeente aangesteld.

2009 Naamswijziging in Evangeliegemeente Shekinah

2011 Nieuwbouw en Opening van het nieuwe kerkgebouw aan de Roef 1 in Dronten