Zending

De Zendingscommissie onderhoudt namens de gemeente de contacten met de zendingswerkers in Suriname en is betrokken bij verschillende zendingsprojecten in binnen- en buitenland. De commissie baseert zich hierbij op Mattheüs 28 vers 18 en 19: Geloof, vergeving en verlossing in en door de Heer Jezus ontvangen van God de Vader. Vervuld worden door de Heilige Geest. Uitgaan in de Naam van de Heer Jezus om in Dronten en verder weg het Evangelie te vertellen.

Praktisch komt dat op het volgende neer:
  • Ondersteuning van onze zendingswerkers op financieel en geestelijk gebied
  • Jongere en oudere leden van de gemeente stimuleren om er op uit te gaan voor kortere of langere tijd
  • Maandelijks tijdens de samenkomst aandacht besteden aan zending en evangelisatie
  • Activiteiten ontplooien voor zending en evangelisatie
  • Onderwijs geven over zending en evangelisatie
Wij zijn als gemeente betrokken bij:

In onze nieuwsbrief informeren wij gemeenteleden en geïnteresseerden geregeld over de verschillende zendingsprojecten.