Doel

De gemeente heeft als doel mensen van de liefde van God te vertellen en hen alles te leren wat zij van Jezus heeft geleerd (Mattheüs 28 vers 19).

In de praktijk betekent dit dat we als gemeente willen:

  1. werken aan een goed systeem van onderwijs aan gemeenteleden en belangstellenden, om hen verder te brengen in de kennis van het evangelie van Jezus Christus en het willen doen van Gods wil onder leiding van de Heilige Geest;
  2. er aan werken dat we in de gemeente lief en leed met elkaar delen, elkaar bemoedigen, helpen in elkaars noden door gebed, pastoraat en praktische hulp;
  3. manieren ontwikkelen en uitvoeren om ook aan niet-gelovigen het hoopgevende evangelie van Jezus Christus bekend te maken;
  4. stimuleren, bidden en praktische ondersteuning geven voor personen, die vanuit hun liefde voor God en mensen zich sociaal inzetten voor armen, verdrukten, rechtelozen en het milieu (de schepping) in Nederland en wereldwijd en op deze manier het evangelie uitdragen;
  5. bidden voor elkaar en voor de wereld, voor gewone burgers en voor overheden, plaatselijk en wereldwijd;
  6. bidden en praktische ondersteuning geven voor het werk van God voor Israël.