Zonnepanelen

Sinds afgelopen voorjaar (maart 2022) is Evangeliegemeente Shekinah Dronten wat stroom betreft helemaal energieneutraal. Op het dak zijn 48 zonnepanelen geïnstalleerd: goed voor een jaarlijkse productie van ongeveer 16.000 kWh (ongeveer gelijk aan het stroomverbruik van zes huishoudens). Hiermee wekken we als kerk net zoveel stroom op als we jaarlijks verbruiken. De zonnepanelen liggen in de vorm van een kruis (vanuit de lucht goed te zien) en zijn geïnstalleerd door PV Systems uit Dronten.

De keuze voor zonnepanelen heeft te maken met goed rentmeesterschap en dat betekent onder andere op een verantwoordelijke manier met de schepping omgaan. Geloven in God werkt door in alles wat we doen en de keuzes die we maken. Dat blijft niet beperkt tot de manier waarop we met elkaar omgaan, maar gaat ook om hele praktische dingen, zoals waar je als kerk je stroom vandaan haalt.

De onderstaande grafieken en tabellen geven per dag per uur aan hoeveel energie de zonnepanelen genereren!