Samenkomst zondag

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur is het weer bijzonder om naar de kerk te gaan. De eerste dag van de week is apart gezet om God te ontmoeten, maar ook om elkaar te ontmoeten op de plek waar de Heer Jezus zelf in ons midden is en Hij ons uitnodigt om bij Hem te komen. Als evangeliegemeente Shekinah geloven wij dat dat ook echt zo gebeurt. Een beter begin van de week kun je je niet wensen.

Wij geloven dat God zelf deze dag apart gezet heeft om bij Zijn kinderen te zijn en ook omdat wij als mensen dat nodig hebben, zodat wij tot rust kunnen komen en kunnen genieten van die momenten met elkaar. Dat is de manier om die sneltrein in ons leven tot stilstaan te brengen en de waan van de dag te doorbreken en deze dag specifiek aan God te wijden.

Diensten

Onze diensten kenmerken zich door een tijd van aanbidding, vooral door het zingen van prachtige liederen onder leiding van een muziekgroep en zangers. Vaak worden er ook liederen specifiek voor de kinderen gezongen. Ook wordt er voorgelezen uit de Bijbel en doorgaans is er een spreker om ons te dienen uit het Woord van God. Wat centraal staat, is dat wij God grootmaken in onze diensten, Hem eren en Hem de glorie geven, dat is wat de Bijbel van ons vraagt.

Iedere samenkomst is weer anders, omdat wij geloven dat God spreekt door Zijn Woord en door Zijn Geest, maar ook door mensen door middel van gebeden, muziek en dans.

Op de eerste zondag van de maand vieren we het avondmaal, waarbij we op een bijzondere manier stilstaan bij de persoon en het werk van de Heer Jezus (Doet dit tot Mijn gedachtenis)

Na afloop van iedere dienst is er koffie en thee. Uit de reacties blijkt dat dit zeer op prijs gesteld wordt.

Attentie! Van deze dienst kunnen beeldopnamen gemaakt worden. Zie Infoblad Shekinah Videostreaming voor meer informatie.

Kinderen

Elke zondagmorgen komen de kinderen samen met hun leeftijdsgenoten, waar zij een afwisselend programma krijgen aangeboden. Er zijn in evangeliegemeente Shekinah momenteel meerdere kindergroepen:

  • peuters (2-3 jaar) en kinderen uit groep 1: groene zaal
  • groep 2-3-4-5: rode zaal
  • groep 6-7-8: bovenzaal

De kinderen verlaten na de zangdienst en collecte voor de sponsorkinderen (het ‘olifantje’) de samenkomst en begeven zich met de leiding naar hun eigen zalen. De kinderen van groep 7-8 gaan via de trap bij de hoofdingang naar boven. De kinderen kunnen na afloop van de dienst worden opgehaald door hun ouders.

Voor de allerkleinsten (0-2 jaar) is er een speciale ruimte boven gereserveerd, waar gespeeld, gevoed en geslapen kan worden. Hier zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor de opvang van hun kind, maar kunnen de samenkomst gewoon meemaken via het raam en de geluidsversterking in deze zaal.

In geval van eventuele buitenactiviteiten is het praktisch als de kinderen t/m groep 5 hun jassen bij de zijingang ophangen, de kinderen van groep 6-7-8 kunnen hun jassen gewoon bij de hoofdingang kwijt.