Huiskringen

De kringen zijn het kloppend hart van de gemeente. Bij elkaar komen, ‘omzien naar elkaar’, krijgt hier gestalte, zowel in geestelijk als praktisch opzicht. De kringen komen iedere 2e en 4e week van de maand bij elkaar op verschillende huisadressen in Dronten. De dag en aanvangstijd kan per kring verschillen.

De kringleiding is veelal een echtpaar dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de kring en is tevens contactpersoon. Ook als er extra zorg en aandacht nodig is, zijn de kringleiders het eerste aanspreekpunt.

Een huiskring bezoeken is niet verplicht, maar zéér aan te raden. Het is een fijne tijd van ontmoeting zo midden in de week. De kring houdt je betrokken en meelevend bij elkaar en de gemeente, en dat hebben we allemaal nodig.