Training Love & Impact

Najaar 2023 zijn we gestart met de discipeltraining Love & Impact. Gezamenlijk ervoor gaan om als discipelen van Jezus impact te hebben op de plek waar we leven en werken. Dat Zijn liefde zichtbaar wordt door wie we zijn in Christus. We zien uit naar wat God gaat doen. De avonden starten om 20.00 uur.

– dinsdag 31 okt 2023
– woensdag 22 nov 2023
– dinsdag 19 dec 2023
– woensdag 24 jan 2024
– woensdag 28 feb 2024
– woensdag 27 mar 2024
– woensdag 24 apr 2024
– woensdag 22 mei 2024
– zaterdag 15 juni is er een afsluitende trainingsdag.