Gebed

Wij geloven in de kracht van het gebed! Door het gebed zijn wij in contact met God. De Schepper van Hemel en Aarde wil gebeden zijn en wil aanbeden worden. Jezus leert ons in de Bijbel dat bidden noodzakelijk is. Bidden is afhankelijk willen zijn van God. Bidden tot Hem is Hem erkennen als God, als Heer.

Gebed is nodig, iedere dag. Wij kunnen niet zonder. Daarom komen we als gemeente naast de zondag ook op maandagavond bij elkaar om te bidden. Tijdens deze gebedsavond bidden we voor de gemeente, voor de zieken, voor broeders en zusters dichtbij en veraf, zendelingen en voor de situatie in de wereld. U bent ook van harte uitgenodigd, we beginnen elke maandagavond om 20.00 uur in Shekinah.