Missie en visie

Missie

De gemeente heeft als missie een plaatselijke gemeente te zijn die God liefheeft, die God dient en die Jezus Christus verkondigt en weerspiegelt.

Dit betekent dat we als gemeente willen doen wat Jezus heeft gezegd, aan mensen heeft geleerd en heeft voorgedaan met betrekking tot de volgende aspecten:

  1. persoonlijk heilig (zuiver) leven;
  2. het evangelie bekend maken en liefde betonen aan anderen, zowel binnen als buiten de gemeente en zo mee te werken aan de groei van het Koninkrijk van God;
  3. er aan meewerken dat God in alles de eer krijgt.
Visie

Als gemeente van Jezus Christus

  • vormen we samen een afbeelding van het lichaam van Christus waarin iedereen zijn/haar plaats heeft en actief bijdraagt aan het functioneren van de gemeente met de gaven en talenten die de Heilige Geest aan een ieder geeft;
  • leven we in herstelde relatie met God door het verzoenende offer van Jezus Christus; en met het verlangen om onder leiding van de Heilige Geest Jezus Christus te volgen, Gods wil te kennen en te doen;
  • geloven we onderweg te zijn naar de wederkomst van Christus om zijn gemeente bij zich te roepen;
  • verwachten we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zonder zonde en ongerechtigheid, waar we eeuwig met Christus zullen leven.