Getuigenissen

Eén keer per maand (veelal de eerste zondag van de maand) is er ruimte voor het delen van getuigenissen. Dit zijn belevenissen van iedere dag over wat God doet in het leven van mensen. Getuigenissen zijn bedoeld om het leven met God en Jezus door te geven aan anderen, maar getuigenissen zijn ook bedoeld voor opbouw van je persoonlijke geloof en dan is het juist goed om te horen wat anderen daarin ervaren.

Getuigenissen bevestigen vaak ook dat je niet de enige bent die bepaalde ervaringen heeft, maar dat je als het ware samen mag optrekken. Getuigenissen zijn goed voor de gemeente en heeft één groot doel namelijk bemoediging!

Zo kun je op zondagochtend je geestelijke accu weer opladen, omdat je elkaar ontmoet hebt. Je hebt elkaar gehoord, je hebt elkaar als het ware gevoeld en je weet dat je er niet alleen voor staat.