Kinderwerk

Voor alle kinderen, van baby tot groep 8 van de basisschool is er op zondag een eigen plek. Eerst zingen we samen met de volwassenen een paar liederen, daarna gaan we naar onze ‘eigen’ groep.

Er zijn in Shekinah meerdere groepen:

Baby’s

Boven is een ruimte waar de baby’s kunnen slapen, spelen, gevoed of verschoond worden. De ouders passen hier op hun eigen baby’s. Als zij dat willen, kunnen zij ondertussen kijken en luisteren naar de dienst, maar dan wel van achter het glas.

Peuters en groep 1

De peuters en kinderen uit groep 1 hebben hun eigen programmaatje en luisteren soms naar een kort verhaal uit de Bijbel en maken daar een mooi werkje bij. Maar spelen is ook heel belangrijk.

Groep 2-3-4

In deze groepen luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel, we bidden en zingen en maken een werkje of doen een spel dat bij het verhaal past. Soms werken we een paar weken lang (samen met de bovenbouwkinderen) aan een project. Natuurlijk kan je hier ook je eigen verhaal kwijt!

Groep 5-6 en 7-8

Ook hier leer je weer nieuwe dingen uit de Bijbel. Je gaat er daarna mee aan de slag door er over te praten, iets te maken, een quiz te doen, enz…. Heb je ergens vragen over? Stel ze gerust! Ongeveer 1 keer per maand mogen de kinderen van groep 7-8 bij de volwassenen in de dienst blijven.

En omdat de grote mensen ook wel eens willen weten wat we allemaal gedaan en geleerd hebben in de kinderdienst, laten we ze dat af en toe zien!

Ben je na het lezen van dit stukje nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust een keer kijken op zondag!