Goede Vrijdag en Pasen

26 maart 2024

Op Goede Vrijdag (29 maart) willen we samen het offer gedenken dat Jezus onze Heer en Verlosser bracht op Golgotha, opdat wij vergeving van zonde en verzoening met God kunnen krijgen. Dit vieren we met muziek, woord en avondmaal. De dienst start om 19:30 uur en duurt ongeveer een uur.

Met Pasen (zondag 31 maart) vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dit vieren we in een dienst om 10.00 uur. Het thema is Kiezen voor Vertrouwen.