Relatie

Relatie

Doordat Jezus opgestaan, kon Hij ons meenemen naar een geweldig leven. Dat kunnen we niet verdienen, we kunnen het alleen maar geloven en aannemen. Uit onszelf verdienen we hetzelfde loon als de duivel: voor altijd van God verwijderd zijn, de Bijbel noemt dat de eeuwige dood. Jezus was de enige die het niet verdiende om te sterven, want Hij leefde het volmaakte leven in perfecte gehoorzaamheid aan de Vader. Waarom moest Hij dan toch sterven? Hij stierf in jouw en mijn plaats. De dood kon hem niet vasthouden, want er was geen enkel argument tegen Hem.

Pasen

Daarom is Hij opgestaan uit de dood en zijn opstanding werd ons eeuwige leven. Hij werd de verzoening tussen God en mensen. Door Zijn offer werd de relatie tussen God en mens hersteld en zo is het mogelijk geworden dat jij en ik nu voor altijd bij God kunnen zijn. God stuurt dus geen mensen naar de hel, Hij heeft ons juist een ontsnappingsmogelijkheid geboden. We ontkomen aan het oordeel dat de duivel heeft gekregen door te accepteren dat Jezus in onze plaats is gestorven. Johannes 5:24 zegt: “Ik verzeker u: wie luistert naar wat Ik zeg en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven”. 

Wat een genade, wat een geweldige God!