Jezus

Onze jaartelling begon met…

Jezus, de Zoon van God. Hij is volledig mens geweest, maar is ook volledig God. Zijn komst op aarde is een feit. Er zijn zeker twaalf bronnen buiten de Bijbel die Hem vermelden. Jezus heeft zelfs de tijd op nul gezet: met Zijn komst is immers onze jaartelling begonnen. Zelfs wetenschappers spreken van zoveel jaar voor of na Christus. We leven vandaag ruim 2000 jaar na Zijn komst en het ironische is dat er nog steeds mensen zijn die niet in Hem geloven. Zijn komst maakte de hele mensheid wakker. Wie in de geschiedenis heeft het ooit voor elkaar gekregen om de klok stil te zetten en de jaartelling te laten beginnen? Het is Jezus niet gelukt door zieken te genezen, doden op te wekken of voor de armen te zorgen; want veel mensen claimen dezelfde wonderen gedaan te hebben. Nee, Hij heeft geschiedenis gemaakt omdat Hij door zijn dood en opstanding de dood heeft overwonnen.

In de Bijbel staat…

“Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem”. Dat is ook logisch, want Hij is degene die het probleem tussen God en mens heeft opgelost door voor ons te sterven. In de Bijbel staat: misschien kan iemand zijn leven geven voor iemand die goed is. Maar wat Jezus gedaan heeft kan niemand Hem nadoen. Hij heeft Zijn leven gegeven voor ons allemaal, toen wij nog ‘vijanden’ van God waren. Hij kwam om in onze schoenen te staan, om te voelen wat wij voelen, om mee te maken wat wij meemaken. Dit onderscheidt Hem van alle andere goden. Als wij zouden verdrinken, zouden die goden vanaf de kant toekijken en ons dicteren hoe we moeten leven en hoe we het eeuwige leven kunnen verdienen. Er is geen god die zou doen wat Jezus deed: Hij is zelf in het water gesprongen en heeft ons gered.

Doordat Hij is opgestaan, kon Hij ons meenemen naar een geweldig leven. Dat kunnen we niet verdienen, we kunnen het alleen maar geloven en aannemen. Uit onszelf verdienen we hetzelfde loon als de duivel: voor altijd van God verwijderd zijn, de Bijbel noemt dat de eeuwige dood. Jezus was de enige die het niet verdiende om te sterven, want Hij leefde het volmaakte leven in perfecte gehoorzaamheid aan de Vader. Waarom moest Hij dan toch sterven? Hij stierf in jouw en mijn plaats. De dood kon hem niet vasthouden, want er was geen enkel argument tegen Hem. Daarom is Hij opgestaan uit de dood en zijn opstanding werd ons eeuwige leven. Hij werd de verzoening tussen God en mensen. Door zijn offer werd de relatie tussen God en mens hersteld en zo is het mogelijk geworden dat jij en ik nu voor altijd bij God kunnen zijn. God stuurt dus geen mensen naar de hel, Hij heeft ons juist een ontsnappingsmogelijkheid geboden. We ontkomen aan het oordeel dat de duivel heeft gekregen door te accepteren dat Jezus in onze plaats is gestorven. Johannes 5:24 zegt: “Ik verzeker u: wie luistert naar wat Ik zeg en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.” Wat een genade, wat een God!   verder >>