Bijbelstudies

16-11-2018Vraagbespreking: Jezus de grote hogepriesterWij zien Jezus - Willem Ouweneel

16-11-2018Lezing: Jezus de grote hogepriesterWij zien Jezus - Willem Ouweneel

26-10-2018Lezing: Jezus de leider van Gods volkWij zien Jezus - Willem Ouweneel

26-10-2018Vraagbespreking: Jezus de leider van Gods volkWij zien Jezus - Willem Ouweneel

21-9-2018Lezing: Jezus Zoon van God / Zoon des mensenWij zien Jezus - Willem Ouweneel

21-9-2018Vraagbespreking: Jezus Zoon van God / Zoon des mensenWij zien Jezus - Willem Ouweneel