Week van gebed

Tijdens de Week van gebed voor eenheid staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Bid ook mee van 16 t/m 23 januari 2022!

Als kerken van Dronten willen we elke dag een korte overdenking met gebedspunten aanbieden. Op deze manier kunnen we toch ook in Dronten met en voor elkaar bidden.

De link naar YouTube is elke dag om 19.00 uur beschikbaar.

Vrijdag 21 januari
Inleider: ds Wim Terlouw
Thema: Komt laten wij aanbidden
De gebedspunten van vrijdag