Week van gebed

Van 18 t/m 22 januari vindt de Week van Gebed plaats met als thema: Blijf in Mijn liefde. In deze week willen we als kerken van Dronten elke dag een korte overdenking met gebedspunten aanbieden. Op deze manier kunnen we toch gezamenlijk in Dronten, in Nederland en wereldwijd met en voor elkaar bidden.

De link naar YouTube is elke dag om 19.00 uur beschikbaar.

Vrijdag 22 januari
Inleider: Nico Smeding
Thema: Liefde tonen
Dit zijn de gebedspunten van vrijdag